top of page

AN LEABHARLANN BHEAG - Mála leabhar saor in aisce ó do leabharlann áitiúil


Gheobhaidh gach pháiste a bheidh ag tosú scoile i Meán Fómhair mála leabhar “An Leabharlann Bheag” saor in asice ón leabharlann. Is iad “Na Chéad 5 – An Leabharlann Bheag” atá sa mhála.


Beidh málaí leabhar ar fáil i mBéarla agus Gaeilge, ach tá gluaiseanna cruthaithe ag Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall chun cuidiú a thabhairt do thuismitheoirí leis na focail muna bhfuil siad muiníneach leis an Ghaeilge.


Ní mór do thuismitheoirí ach dul isteach chuig an leabharlann áitiúil chun na leabhair seo a fháil. Iarrfar orthu ballraíocht leabharlainne a ghlacadh agus gheobhaidh na páistí sparán “An Leabharlann Bheag” do chárta leabharlainne.


Acmhainní iontacha iad seo chun páistí a spreagadh i dtreo na Gaeilge agus a bheith ag léamh ag an am chéanna!


Tig le tuismitheoirí na cóid QR a scanadh agus beidh físeán ar YouTube ina bhfuil an scéal féin léite ar fáil.


Bainigí sult as!
 

THE LITTLE LIBRARY - A free bag of books from your local library


Every child that is beginning school in September will get a free bag of books 'The Little Library' from their local library. 'The First 5 - The Little Library' are the books available in the bag.


The bags are available in Irish and in English, but the Donegal Library Service has created glossaries to help parents who are not confident in Irish with the Irish words.


Parents have to go into their local library to get these books. They will be asked for their library membership card and children will get a Leabharlann Bheag purse for a library card.


These are brilliants resources to encourage children with Irish and to read at the same time!


Parents can scan the QR codes and Youtube videos will be available of the books being read.


Enjoy!
Percy Péacóg (1)
.pdf
Download PDF • 464KB


Cócó an Colgán (1)
.pdf
Download PDF • 453KB

Ná Gabh ar Scoil (1)
.pdf
Download PDF • 650KB

コメント


bottom of page