Ar mhaith leat Gaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú?

Cuidigh linn ár bpleananna do ranganna Gaeilge a fhorbairt leis an suirbhé beag seo a líonadh isteach le do thoil. Please help us develop our plans for Irish classes this year by taking this short survey.

https://forms.gle/vp4szSKLGsySmS7c8© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact