top of page

Business and the Letterkenny Language Plan

Líonra Leitir Ceanainn is putting together an Irish language plan for Letterkenny and we would like to hear from local businesses!

The aim of an Irish language plan is to encourage and facilitate the use of Irish and we would like to know how we can help businesses to do this.

We're hosting an event on Wednesday 5th June 2019 at 5:30pm in CoLab for local businesses where we will discuss:

  • The benefits of using Irish in your business

  • Funding opportunities

  • Simple ways of facilitating the Irish language in your business

  • What local busineses would like to see in an Irish language plan

Once an Irish language plan is approved by the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, it will then receive funding to be implemented over a period of seven years. The more input we have from the local community at this stage, the better the plan will be and the more it will do for Letterkenny. Come along, find out more and let us know what you think.


For more information, contact ursula@cinnteacht.ie or call 004428 30 898 242.

 

Tá Líonra Leitir Ceanainn ag cur plean teanga le chéile do Leitir Ceanainn agus ba mhaith linn tuairimí a chloisteáil ó ghnónna áitiúla!

Is í aidhm an plean teanga ná úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a éascú, agus ba mhaith linn tuilleadh eolais ar cad é mar is féidir seo a dhéanamh le gnónna.

Tá imeacht á reáchtáil againn do ghnónna áitiúla Dé Chéadaoin 5ú Meitheamh 2019 ag 5:30pm in CoLab. Déanfar plé ar:

  • Na buntáistí a bhaineann le húsáid na Gaeilge i do ghnó

  • Deiseanna maoinithe

  • Bealaí simplí leis an Ghaeilge a úsáid i do ghnó

  • Cad a ba mhaith le gnónna áitiúla a fheiceáil i bplean teanga

Agus plean teanga faofa ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tabharfar maoiniú leis an phlean teanga a chur i bhfeidhm thar tréimhse seacht mbliana. An mó ionchuir a thagann ón phobal áitiúil ag an phointe seo, is fearr don phlean teanga agus beidh torthaí níos fearr ann do Leitir Ceanainn. Tar chuig an imeacht, foghlaim a thuilleadh agus roinn do chuid tuairimí linn.


Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le ursula@cinnteacht.ie nó cuir glaoch ar 004428 30 898 242.


Comments


bottom of page