top of page

Seisiún rathúil le lucht gnó Leitir Ceanainn | Sucessful session with Letterkenny businesses

Bhí seisiún rathúil ag Líonra Leitir Ceanainn le lucht gnó Leitir Ceanainn ag seisiúin eolais/comhairliúcháin ar an tseachtain seo cháite maidir le plean teanga Leitir Ceanainn. Beidh ról lárnach ag earnáil an ghnó sa phlean teanga agus b'iontach an rud é an suim a léiríodh ag an ócáid seo a fheiceáil.

Seo thíos nasc le píosa ón Donegal Daily ar an ócáid: https://www.donegaldaily.com/2019/06/07/lionra-leitir-ceanainn-gains-business-insights-for-irish-language-plan/


 

Líonra Leitir Ceanainn had a very successful informataion/consultation session with businesses from Letterkenny last week about the Letterkenny language plan. Business will have a central role in the language plan and it was uplifting to see the interest shown on the evening.

Here is a link to a piece by Dongal Daily on the event: https://www.donegaldaily.com/2019/06/07/lionra-leitir-ceanainn-gains-business-insights-for-irish-language-plan/
bottom of page