top of page

Cad é do bharúil?
Tá trí bhliain oibre curtha i gcrích againn anois ar an phlean teanga, plean straitéiseach seacht mbliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn anseo i Leitir Ceanainn. Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an phlean agus plean oibre don bhliain seo chugainn á fhorbairt againn. Ba mhaith linn do bharúil a chloisteáil - cad é mar atá ag éirí linn? Conas a thiocfadh linn feabhas a chur ar an obair? Bheadh muid faoi chomaoin agat dá nglacfá cúig bomaite chun an suirbhé ag an nasc thíos a dhéanamh. Ná bac ach amháin leis na ceisteanna a bhaineann leat,  bunaithe ar an taithí atá agat le hobair Líonra Leitir Ceanainn. We have now completed three years work on the Irish language plan, a seven-year strategic plan to promote Irish here in Letterkenny. We are now doing a review of the plan and developing a work plan for next year. We would like to hear your opinion - how are we doing? What could we improve? We would really appreciate it if you would take five minutes to complete the survey at the link above. Only focus on the questions that are relevant to you from the experience you have with Líonra's work.


Le buíochas ó chroí agus ag guí Nollaig shona agus Athbhliain faoi mhaise duit 

Bairbre Uí Chathail

Comhordaitheoir Pleanála Teanga

Líonra Leitir Ceanainn

7 Sráid an Chaisleáin, Leitir Ceanainn F92YP93

086 0751663

074 9127479

Comments


bottom of page