top of page

Ceiliúradh teanga í a léamh


Tá an acmhainn léitheoireachta nua “Ceiliúradh teanga í a léamh” ó Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall agus Leabhar Pháistí Éireann ar fáil saor in aisce anois!

Foilsithe inniu, tá sé d’aidhm ag an acmhainn nua seo ó Sheirbhís Leabharlainne Dhún na nGall agus ó Leabhair Pháistí Éireann tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine fásta, idir thuismitheoirí agus chaomhnóirí, mhúinteoirí agus eile, ionas gurbh fhéidir leosan leabhair Ghaeilge a roinnt leis na páistí agus daoine óga ina saol.

Tarraingíonn sé aird ar cúig leabhar déag den scoth do léitheoirí 0–18, agus le ceisteanna, dúshláin agus gníomhaíochtaí meallann sé na léitheoirí sin isteach sa scéal. Tá an acmhainn seo, leis na gníomhaíochtaí ar fad, saor le híoslódáil ar shuíomh gréasáin Leabhair Pháistí Éireann.

Tá an acmhainn seo, leis na gníomhaíochtaí ar fad, saor le híoslódáil anseo: Ceiliúradh teanga í a léamh!

Istigh san acmhainn seo tá gníomhaíochtaí do pháistí réamhscoile agus daltaí i naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra, bunaithe ar:

- Bí ag Spraoi Liom!

- An Garbhán

- Beag Bídeach

- Míp

Do na ranganna sinsearacha, tá…

- Bliain na nAmhrán

- Cluasa Capaill ar an Rí

- Mór agus Muilc

- Ó Am go hAm


Do pháistí níos sine agus do dhéagóirí tá…

- Ar Strae

- Dialann Dúradáin: An Fhírinne Shearbh

- Boscadán

- Asterix agus Coróin Labhrais Chaesair

- Hóng

- Daideo

- Nóinín

Tá achoimre do gach leabhar agus gluaiseanna do leabhair áirithe, chomh maith le heolas ar an údar agus an ealaíontóir (má bhaineann). Tá ceisteanna ‘Ag tomhas agus ag tuar’ le cur ag machnamh tú roimh duit an leabhar a phiocadh suas ar chor ar bith, ceisteanna eile a dhíríonn ar an scéal féin, agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha spreagúla le déanamh agus an leabhar críochnaithe. Agus faoi ‘Tuilleadh acmhainní’ tá naisc do acmhainní digiteacha eile (ón bhfoilsitheoir, mar shampla), agus moltaí léitheoireachta dóibh siúd ar thaitin an leabhar go mór leo.

Tá tríocha cóip d’achan leabhar sa phacáiste seo ar fáil ar iasacht do scoileanna i nDún na nGall le hordú óna leabharlann áitiúil.


A fabulous new resource has been launched today to help schools and families get involved with reading stories in Irish. Each story comes with questions, resources and creative ideas to get the most out of the story. Many of the stories come with videos of the story being read which can be useful for parents who may not have a lot of Irish themselves. This resource has been developed by Donegal County Library service with the support of Children's Books Irelands and with the help of various individuals and organisations around the county who want to help children get more involved in reading books in Irish. You can access this resource at Ceiliúradh teanga í a léamh!

Comments


bottom of page