Ciorcal na gCiorcal ar Líne

Ba mhaith le Gael-Taca & Glór na nGael na múrtha fáilte a chur roimh ciorcail comhrá agus grúpaí sóisialta Gaeilge ar fud na hÉireann agus na Cruinne a bheith páirteach i gCiorcal na gCiorcal ar Líne ar 8 Meán Fómhair ag 20:00, am na hÉireann. Beidh deis ann aithne a chur ar dhaoine nua agus b'fhéidir bualadh suas le sean-chairde. Is cuma cén cumas Gaeilge atá ag daoine, bíodh iad líofa nó mar foghlaimeoirí nua, beidh fáilte roimh chách. 

Is féidir le daoine áirithint a dhéanamh le eolas@gaeltaca.iecabrini@glornangael.ie agus seolfar nasc chuig an gcruinniú amach chucu. Má insíonn daoine dúinn cén contae nó tír lena mbaineann siad, beimid ábalta meascán deas daoine ó fud fad na háite a chur le chéile! 

Beidh daoine ag briseadh suas i 'seomraí' beaga chun an comhrá a éascú agus bogfar daoine timpeall gach 15 nóiméad chun caint le daoine nua. 

Bígí linn agus fáilte agus scaipigí an scéal le bhur dtoil!!!© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact