top of page

Clár ama don deireadh seachtaine le hOideas Gael


Tá deireadh seachtaine i nGleann Cholm Cille eagraithe againn i gcomhar le hOideas Gael 17 - 19 Samhain. Seo thíos an clár ama. Tá an cúrsa seo dírithe ar fhoghlaimeoirí. Tá costas €175 ar sheomra singil i dteach féinfhreastal agus €190 ar B&B le teaghlach áitiúil. Tá lóistín, ranganna agus imeachtaí curtha san áireamh.


Cuir áit in áirithe ag an nasc seo


https://forms.gle/x9pScXHDJs3BrvUm8


We have organised a weekend in Glencolmcille with Oideas Gael from 17 - 19 November. The timetable is below. This course is aimed at those learning Irish. It costs €175 for a room in a shared self-catering house and €190 for B&B with a local family. This covers accommodation, Irish classes and activities. You can book at the link above.

Aoine

- Ag teacht @6pm

- 7pm - Dinnéar i dTigh John Eoinín

- 8.30pm - Ceol in Oideas Gael

Friday

- Arriving at 6pm

- 7pm dinner in Tigh John Eoinín

- 8:30 Music in Oideas Gael

Satharn

- 10-1pm Ranganna Gaeilge (2x rang - bunrang agus meánrang) le sos tae/caifé

- 1pm - Lón i dTigh John Eoinín

- 2.30–5pm Turas bus thart ar an cheantar NÓ ceardlann amhránaíochta (ag brath ar an aimsir)

- 7pm - Dinnéar i dTigh John Eoinín

- 8.30pm - Damhsaí Thír Chonaill in Oideas Gael

Saturday

- 10 – 1 classes (bunrang and meánrang) with tea / coffee break

- 1pm lunch in Tigh John Eonín

- 2:30 – 5pm a bus tour around the area or a singing workshop depending on the weather

- 7pm Dinner in Tigh John Eoinín

- 8:30 Donegal dancing in Oideas Gael


Domhnach

- 10-1pm Ranganna Gaeilge

- 1pm - Lón i dTigh John Eoinín

- 2.30-4pm - Ceardlann caoladóireachta NÓ Ceardlann ar logainmneacha

- 4pm Slán abhaile

Sunday

- 10 – 1 classes

- 1pm lunch in Tigh John Eoinín

- 2:30 – 4pm either a wickerwork workshop or a workshop on place names

- 4pm finish

Comments


bottom of page