Cruinniú Cinn Bliana | Annual General Meeting

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt daoibh teacht chuig Cruinniú Cinn Bliana Líonra Leitir Ceanainn Déardaoin 12 Nollaig ag 7:30pm i gColáiste Ailigh. Tá fáilte roimh chách.


We would like to invite you to the Líonra Leitir Ceanainn Annual General Meeting on Thursday 12 December at 7:30pm in Coláiste Ailigh. All are welcome to attend.


© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact