top of page

Cruinniú Cinn Bliana Líonra Leitir Ceanainn

Líonra Leitir Ceanainn AGM (Béarla thíos faoi/ English below)

Ar mhaith leat bheith linn don Chruinniú Cinn Bliana? Bheadh deis agat cloisteáil faoin obair atá curtha i gcrích againn le linn na bliana agus na spriocanna atá againn don bhliain 2022. Níl cinneadh déanta againn go fóill an mbeidh muid ar zúm nó san fhíorshaol! Is féidir leat dul i dteagmháil le Bairbre 086 0751663 eolas@lionralc.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Is féidir plean teanga Leitir Ceanainn a léamh anseo


Plean Teanga_BSG Leitir Ceanainn 2020
.pdf
Download PDF • 996KB

Tá míreanna ar leith ar fáil anseo faoin phlean teanga fosta / The language plan is broken down into particular sections here

An Pobal agus an plean teanga/ The People and the language plan


Teaghlaigh agus an plean teanga / Families and the language plan


Daoine óga agus an plean teanga / Young people and the language plan


Gnólachtaí, eagraíochtaí agus an plean teanga / Businesses, organisations and the language plan


Would you like to join us for our AGM? You would have a chance to hear about the work we have done during the year and the plans we have for 2022. We haven't made a decision yet as to whether the AGM will be on zoom or in person. You can contact Bairbre for more information 086 0751663 eolas@lionralc.ie

You can read the Letterkenny language plan here


Líonra Leitir Ceanainn Language Plan
.pdf
Download PDF • 2.95MB

Comments


bottom of page