top of page

Filíocht Dubhán Ó Longáin

Updated: May 2, 2023

Cuireadh an tionscadal filíochta seo le chéile mar chuid den fhéile úr nua, An Focal Beo ina ndéanfar ceiliúradh ar an Ghaeilge mar theanga shaibhir a nascann go smior le béaloideas, filíocht, fealsúnacht, amhráin, oidhreacht, stair, miotaseolaíocht, cruthaitheacht agus féin-ionannas na ndaoine. Bain sult as an saothar seo ó Dhubhán Ó Longáin agus amharc ar an suíomh gréasáin áit a bhfuil saothar filí eile ar fáil.

Tuilleadh eolais faoin fheile thíos faoi nó déan teagmháil linn ar 086 0751663 eolas@lionralc.ie


This poetry project was drawn together as part of the new festival An Focal Beo, in which Irish will be celebrated as a rich language utterly rooted in the folklore, poetry, philosophy, songs, heritage, history, mythology, creativity and self-understanding of her people. Enjoy now the poetry of Dúbhán Ó Longáin and check out the website for more poets.

Further information about the festival is available below or contact us on 086 0751663 eolas@lionralc.ie
Ceithre Iomaire ar Phár

Mé ag cóiriú seansciobóil

Aimsím spád

Agus, é anois i mo láimh,

Arís, in ainneoin a bháis,

Sioscann mo sheanathair

Idir iomairí agus phortaigh.Caithim thar mo ghualainn é

Siúlaim, ar a nós, ar a shon

Chun portaigh, chun feirme

Sioscaim agus fásaim

Ar mo thalamh féin.


Níos moille an oíche chéanna

Pillim ar an achadh

Cothaím síolta, bainim fiailí.

Sioscaim, a sheanathair –

Ar do nós, cruthaím teorainn

Rianaím fás

Rud atá lag, baintear é sa tanú

Rud láidir, ligtear dó.


Fómhar á bhaint,

Smaointím ort,

Ar an bhomaite, tá tú liom

Nó is tú atá ag fás anseo –

Ar mo chuibhreann, maireann tú beo.
(Foilsithe san iris Aneas Uimh2 2021)Ag Amharc ar an PhláistéirAr ceathrú go dtí a hocht

Maidin fhliuch shamhraidh

Thuirling muid den veain.


D'amharc m'athair ar an spéir,

Ar na scamaill, ar bhun na speire,


Ar mhachaire liath an stuímh tógála.


Míníonn se domh na tuartha,

Roineann sé liom eolas na mblianta,

Noda nach bhfeicim féin


Is fiú, ar seisean, tabhairt faoi


Socraímid ar lá oibre.


Cuirim ar siúl gineadóir agus suaiteoir stroighne -

Meascaim stroighin.


Nuair a mheasaim réidh é,

Isteach sa bhara rotha

Agus ar aghaidh chuig an tsaoi.


Scrúdaíonn m'athair é,

Más i gceart é,

Más ró-theann

Nó ró-fhliuch é.


I gceart i gcónaí le himeacht na mblianta -

Mé a bhí bródúil.


Amharcaim ar m'athair -

Lámh láidir

Ar bhloic nochta

Ag clúdach garbhadais


Bainim amach taithí nach bhfuil agam -

tuigim rudaí nach dtig liom a dhéanamh.


Ag deireadh an lae

Muid beirt ag amharc ar a bhfuil déanta

Is mín an rud a bhí garbh

Rian saothair soiléir don domhan.


Ideo Locator lch38 CoiscéimAn Phóg 1

Toradh na chéad oíche

A chaitheamar le chéile -

Tuar na mílte


IDEO Locator lch 45 Coiscéim

(Dearadh na n-íomhánna - DÚ designs)

Comments


bottom of page