Folúntas le Líonra Leitir Ceanainn | Vacancy with Líonra Leitir Ceanainn

Ba mhaith le Líonra Leitir Ceanainn Comhordaitheoir Pleanála Teanga a cheapadh.


Tá Leitir Ceanainn anois aitheanta mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, agus is í Líonra Leitir Ceanainn an eagraíocht atá freagrach as Plean Teanga Leitir Ceanainn a chur i bhfeidhm. Is ar an Chomhordaitheoir Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm.

Is féidir an fógra iomlán a fheiceáil anseo.Líonra Leitir Ceanainn would like to appoint a Language Planning Co-ordinator.


Letterkenny is now recognised as a Gaeltacht Service Town, and Líonra Leitir Ceanainn is the organisation responsible for implementing the langauge plan. The Language Planning Co-ordinator will be primarily responsible for implementing the language plan.

You can see the full advert here.

© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact