top of page

GRADAIM - deis úr don lucht gnó an Ghaeilge a chur chun cinn

GRADAIM - a new opportunity for the business community to promote Irish (English below)

Bunaíodh GRADAIM Gnó na hÉireann chun comhlachtaí a chur ar an eolas faoin luach trádála a bhaineann le húsáid an dá theanga, sa mhargaíocht, ar chomharthaíocht agus sa chumarsáid scríofa agus béil. Is treochlár é GRADAIM do na comhlachtaí sin gur spéis leo tús a chur le húsáid an dátheangachais lena gcliaint, bíodh sé go laethúil nó go tráthrialta. Is cuma cén leibhéal ar mhaith leat a bhaint amach, beidh cúnamh ar fáil duit ó do choiste Gaeilge áitiúil Líonra Leitir Ceanainn nó ó Ghlór na nGael.


Beidh GRADAIM a seoladh ag Líonra Leitir Ceanainn Dé Máirt 25 Eanáir @ 20:00 ar zúm ag an nasc thíos. Beidh Frainc Mac Cionnaith ó Ghlór na nGael i láthair chun labhairt faoi GRADAIM agus Pádraig Ó Conghaile ó Fhoras na Gaeilge linn chun labhairt faoin Scéim Tacaíochta Gnóhttps://us02web.zoom.us/j/89068824906?pwd=Sk1UZGNPbWxKS0c5YkxLTk8wUXJyZz09


Meeting ID: 890 6882 4906

Passcode: 721908


Tá an pobal ag dul i dtaithí ar an ilteangachas le blianta beaga anuas agus áit éigin taobh istigh den ilteangachas sin tá siad ag lorg radharc ar a dteanga féin, an Ghaeilge. Tá a fhios againn ó thaighde reatha a rinne Amárach Research i gcomhpháirt le Glór na nGael gur amhlaidh atá cúrsaí inniu. Mar shampla, seo léargas ar mheon an phobail nuair a chuir Amárach Research an cheist seo a leanas: -

"Ba mhaith liom níos mó comharthaíocht Ghaeilge a fheiceáil i siopaí "

Seo a leanas na torthaí;

• Poblacht na hÉireann 76% (ar a son nó neodrach)

• Pobal ó Thuaidh 53% (ar a son nó neodrach)

• Ceantair Ghaeltachta 85% (ar a son nó ar a son go láidir)


Tá GRADAIM dírithe ar gach chineál gnó

• Miondíoltóirí

• Mórdhíoltóirí

• Gnónna tráchtála stáit, agus

• Carthanachtaí


Déanfar trí chatagóir gníomhaíochtaí a thomhas sa phróiseas measúnaithe,

mar seo a leanas; 1. Comharthaíocht: Comharthaíocht lasmuigh agus laistigh; buan nó sealadach, comharthaíocht eolais agus comharthaíocht d’earraí ar díol, do sheirbhísí, do threoracha.

2. Brandáil agus Margaíocht: Ainmneacha gnó nó tairgíochta; fógraíocht; stáiseanóireacht; na meáin shóisialta agus suíomh gréasáin.

3. Seirbhís Ghaeilge do chustaiméirí & cliant Baill foirne aitheanta le Gaeilge; seirbhís ghutháin; tacaíocht don fhoireann a gcumas Gaeilge a fheabhsú.


Mar a bhronnfar gradaim

Bronnfar trí leibhéal gradam ar rannpháirtithe, de réir mar a bhaineann na gnólachtaí spriocanna gníomhaíochta amach thar thréimhse ama, mar seo a leanas;

  • Gradam Cré-umha 35% bainte amach ón liosta gníomh

  • Gradam Airgid 55% bainte amach ón liosta gníomh

  • Gradam Óir ós cionn 80% bainte amach ón liosta gníomh

Ní bheidh aon táillí i gceist agus cláróidh gnólachtaí tríd na grúpaí pobail Gaeilge atá cláraithe agus faofa ag Glór na nGael le craobhacha áitiúla de Gradaim a reáchtáil. An rud atá i gceist leis an Ghradam ná leac (nó suaitheantas) a chuirfidh Glór na nGael ar fáil, a chrochfar (ar chostas an ghnó nó an coiste áitiúil) lasmuigh den ghnólacht nó in áit sofheicthe laistigh den ghnólacht. Dearbhóidh an leac (an Gradam) an leibhéal, (cré-umha, airgead nó ór) an bhliain agus an rannóg. Mairfidh an Gradam trí bliana agus beidh ar ghnólacht iontráil nua a dhéanamh le gradam cothrom le dáta a bhaint amach. Is féidir le gnólachtaí ardú céime a bhaint amach laistigh den tréimhse trí bliana ach líon na ngníomhaíochtaí a mhéadú.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Bairbre Uí Chathail Comhordaitheoir Pleanála Teanga le Líonra Leitir Ceanainn 086 0751663 eolas@lionralc.ie nó ar https://gradaim.ie/

Is féidir le gnolachtaí clárú leis an nasc seo https://forms.gle/f4STBdgmrVMYh94p6


The GRADAIM Irish Business Awards Scheme was founded to make businesses aware of the value of bilingualism for business in marketing, signage and in written and oral communication.

GRADAIM is a roadmap for those companies interested in taking a bilingual approach with their clients, either on a regular or occasional basis. No matter what level of bbilingualism you want to achieve, you will be able to get help from your local Irish language committee - Líonra Leitir Ceanainn - or from Glór na nGael.

In fact Líonra Leitir Ceanainn is launching the GRADAIM awards locally on Tuesday 25 January at 8pm on zoom and you can find the link above. Frainc Mac Cionnaith from Glór na nGael will talk about GRADAIM and Pádraid Ó Conghaile from Foras na Gaeilge will talk about the Business Support Scheme which can provide 50/50 funding for signage, marketing etc.


GRADAIM is a scheme for all types of business - retailers, wholesalers, state and commercial businesses and charities.

The adjudication process will assess the implementation of activities grouped into three categories as follows,

1 Signage

Signage outside and within the business, permanent or temporary, signage giving information and signage for goods for sale, for services and directional/instructional signage

2 Branding and Marketing

Business names and product names, Irish in advertising, on stationery, on social media and websites.

3 Irish Language Service for Customers & Clients

Recognised staff with Irish, telephone services, support in place for staff to improve their Irish


The Awards Process

Awards of three grades will be presented to participating businesses as they implement the recommended actions and tasks

  • Bronze Award 35% of tasks completed

  • Silver Award 55% of tasks completed

  • Gold Award over 80% of tasks completed

Businesses can register to take part in one, two or all three categories and awards will be presented as appropriate within those categories.

Registration is free and you can contact Bairbre eolas@lionralc.ie or 086 0751663 to register or use the form here https://forms.gle/f4STBdgmrVMYh94p6

Status awarded to any business will be valid for 3 years and after that time the business will need to reapply for adjudication to maintain their award by completing further tasks and applying for adjudication at a higher level.

For more information contact Bairbre the Irish Language Development Coordinator for Letterkenny 086 0751663 eolas@lionralc.ieToni Forrester ó Chumann Trádála Leitir Ceanainn (Letterkenny Chamber of Commerce) agus Bairbre Uí Chathail CPT Líonra Leitir Ceanainn

댓글


bottom of page