Tumchónaí Gaeltachta


Beidh tumchónaí Gaeltachta ar siúl do dhaoine fásta i dTeach Jack, Gaoth Dobhair, ón 1 -3 Feabhra 2019.

Le tuilleadh eolais a fháil nó le clárú, cuir ríomhphost chuig sdaimhin@donegalcoco.iermcclafferty@donegalcoco.ie nó cuir glaoch ar Sheán ar 087 96 70 985 nó ar Róise ar 087 9693 965.

A Gaeltacht immersion weekend for adults will take place in Teach Jack, Gaoth Dobhair from 1 -3 February 2019.

For more information or to register your place, email sdaimhin@donegalcoco.ie or rmcclafferty@donegalcoco.ie or call Seán: 087 96 70 985 or Róise: 087 9693 965.


© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact