top of page

Líonra na Leanaí

Líonra na Leanaí

An bhfuil leanaí óga agat agus ar mhaith leat tuilleadh Gaeilge a labhairt leo? Cuireadh tús an tseachtain seo caite le sraith cheithre sheisiún do thuistí agus leanaí óga. Is í Suzy McMonagle atá mar éascaitheoir do na seisiúin seo ina mbíonn scéalaíocht, rannta, dánta, samhlaíocht, ealaín agus neart spraoi. Bíonn na seisiúin ar siúl maidin Déardaoin 10:30 – 11:30 in oifig Líonra Leitir Ceanainn 7 Sráid an Chaisleáin F92YP93 agus tá costas €3 an seisiún ann. Tá spás teoranta agus is féidir dul i dteagmháil le Bairbre ag Líonra Leitir Ceanainn ar 086 0751663 nó eolas@lionralc.ie chun spás a chur in áirithe.

The Baby Network

Do you have young children and would you like to speak more Irish with them? Last week marked the beginning of a series of four sessions for parents and young children. Suzy McMonagle is the facilitator of these sessions, which encompass storytelling, rhymes, poems, imagination, art and plenty of fun! These sessions run on Thursday mornings 10:30 – 11:30 in Líonra Leitir Ceanainn’s office, 7 Castle Street F92YP93, and each session costs €3. Spaces are limited and can be booked with Bairbre at Líonra Leitir Ceanainn, by calling 086 0751663 or by email at eolas@lionralc.ie.


Comments


bottom of page