top of page

Oíche Ghaelach 2022!

I ndiaidh dhá bhliain nach dtiocfadh leis an oíche mhór dul ar aghaidh, tharla an ócáid is mó ar fhéilire na nGaeilgeoirí i Leitir Ceanainn ar an 1ú Deireadh Fómhair leis an Oíche Ghaelach in Óstán Castle Grove, mar chuid d’Fhéile an Fhómhair. Tháinig scaifte mór le chéile mar phobal Gaeilge agus bhí am den chéad scoth ag gach aon duine ag bualadh le cairde is Gaeilgeoirí nua agus ag baint úsáide as an teanga. Tháinig idir mhuintir na háite agus dhaoine ó chian is ó chóngar chun freastal ar an imeacht agus is cinnte gur oíche lán de cheol, spraoi, chomhluadar agus chraic a bhí inti. Thosaigh an ceiliúradh le deochanna, amhránaíocht agus ceol traidisiúnta ó cheoltóirí áitiúla sa tolglann, sular bhog an slua chuig an seomra bia galánta. Chuir Óstán Castle Grove biachlár ar fheabhas le chéile, agus bhí gach aon bhéile d’ardchaighdeán. Ina dhiaidh sin, bhí ceol traidisiúnta thar barr ann ó Sheán is Sheán Óg Mac Corraidh agus Hughie Ó Baoill, agus roimh i bhfad, bhí beirteanna amuigh ag damhsa ar an urlár rince. Bhí ceol agus saibhreas teanga le cloisteáil an oíche ar fad, agus cruthaíodh atmaisféar dochreidte dá bharr.After a two year wait, the biggest event on the calendar for Irish speakers in Letterkenny finally took place on the 1st of October with our Oíche Ghaelach in Castle Grove hotel, as part of the Autumn Festival. A great crowd gathered together as an Irish community, and everyone had a brilliant time catching up with friends, meeting new people, and of course using the Irish language. Both locals and those from far and wide attended the event, and a night full of music, fun, craic and great company was certainly had. The celebrations began with drinks, singing and traditional music from local musicians in the lounge, before the crowd moved into the dining hall. Castle Grove provided an outstanding menu, and the quality of each dish could not be denied. After that, incredible music was provided by Seán and Seán Óg Mac Corraidh, and Hughie Ó Baoill, and before long, couples were out on the dancefloor. With the sound of music and the Irish language to be heard all night long, an unbelievable atmosphere was certainly created.
Comments


bottom of page