Oíche Ghaelach den scoth i Castle Grove

Ba iontach an scaifte a tháinig le chéile oíche Shathairn seo caite i Castle Grove. Bhí ceol galánta ó grúpa ceoltóirí ó Coirm agus daoine ag teacht isteach, rud a chruthaigh atmaisféar álainn. Bhí béile den scoth againn agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an fhoireann i Castle Grove. Ba iad Seán Mac Corraigh agus Michéal Coyle na ceoltóirí a bhi againn agus chaith muid an oíche ag damhsa is ag éisteacht le ceol iontach s'acu. Oíche Ghaelach speisialta a bhí ann!

© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact