Oíche Ghaelach | Irish Night


Beidh Oíche Ghaelach ar siúl Dé Sathairn 9 Márta 2019 in Óstán Castlegrove, Leitir Ceanainn.

Le siamsaíocht agus béile, oíche shultmhar a bheas ann do Ghaeilgeoirí teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge.


Tuilleadh eolais agus ticéid ar fáil ó lionlc@gmail.com.

An Irish Night will take place on Saturday 9 March 2019 in Castlegrove Hotel, Letterkenny.

With a meal and entertainment, it's sure to be an enjoyable night for the Irish language community to come together and to celebrate Seachtain na Gaeilge.


More information and tickets are available from lionlc@gmail.com.


© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact