top of page

Plean Teanga Líonra Leitir Ceanainn

Updated: Jan 21, 2022

Tá Plean Teanga Leitir Ceanainn ar fáil thíos. Cuireadh an plean seo le chéile bunaithe ar thaighde, chruinnithe poiblí agus ar dhea-chleachtas pleanála teanga.

Má tá ceist nó aiseolas ar bith agat faoin phlean is féidir dul i dteagmháil leis an Chomhordaitheoir Pleanála Teanga ar eolas@lionralc.ie


Plean Teanga_BSG Leitir Ceanainn 2020
.pdf
Download PDF • 996KB

The Letterkenny Irish Language plan is available below. This development of this plan was based on research, public consultation and language planning best practice.

If you have a question or any feedback about the plan you can contact the Language Development Coordinator on eolas@lionralc.ie


Líonra Leitir Ceanainn Language Plan
.pdf
Download PDF • 2.95MBComments


bottom of page