top of page

Ranganna Gaeilge ar ais! Irish classes return!

Foghlaim Gaeilge linn agus réimse ranganna ar siúl againn!

Tá áthas orainn tús a chur lenár gcuid ranganna arís, le go leor amanna agus leibhéal éagsúil. Mura bhfuil tú cinnte faoin leibhéal is fóirsteanaí duit féin, ní gá ach ceist a chur orainn.

Learn Irish with us, with a range of classes available!


We are delighted to restart our classes, with plenty of different times and levels available. If you are unsure about the most suitable class for you, just let us know and we will be happy to help.


Gheobhaidh tú níos mó eolais faoi gach rang thíos, agus is féidir an nasc a leanúint chun clárú leis an rang:


You will find more information about each class below, and you can follow the link to register for each class:

Buntús Cainte (Beginners) 10.30am-11.30am, Burrito Loco

Céadaoin / Wed, 28/9/22 https://forms.gle/27QzFFgt6UBNEFLs9


Céimeanna Comhrá 1 (Beginners) 7.30pm-9pm, Gaelscoil Adhamhnáin

Céadaoin / Wed, 28/9/22 https://forms.gle/6ntoA7uhLh1r6wVY8


Céimeanna Comhrá 2 (Intermediate) 7.30pm-9pm, Gaelscoil Adhamhnáin

Céadaoin / Wed, 28/9/22 https://forms.gle/xZQoe9QAtTRJPjvP9


Bunchúrsa Gaeilge don Phobal Nua (Beginners Irish Course for New Communities) 10am-11.30am, Ionad Tréadaí (Pastoral Centre)

Céadaoin / Wed, 5/10/22 https://forms.gle/DETCRPQy5zHWAdjaA


Tá muid buíoch do Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall agus do Fhoras na Gaeilge as maoiniú a chur ar fáil dúinn chun tacú leis na cúrsaí seo.


We are grateful to Donegal ETB and Foras na Gaeilge for providing funding to support these courses.

Comments


bottom of page