top of page

Ranganna Gaeilge don fhómhar

Irish Classes for the autumnAn bhfuil fonn ort Gaeilge a labhairt nó feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Bhuel tá neart deiseanna ar fáil le Lionra Leitir Ceanainn!

Beidh ranganna ar leibhéil éagsúla ag tosú gan mhoill agus tig leat áit a chur in áirithe gan stró leis an fhoirm ag an nasc seo https://forms.gle/uBuW9Et8S1aXkDSY7


Would you like to speak Irish or improve your Irish? Well there are plenty of opportunities with Líonra Leitir Ceanainn.

Classes at a variety of levels will be starting soon and you can easily book a place using the form at the link above.


Gaeilge do thosaitheoirí / Irish for beginners

  • Tráthnóna Dé Máirt / Tuesday evenings 7.30 - 9.00 ar Zúm

  • Maidin Dé Céadaoin / Wednesday mornings 10:30 - 11:50 i Burrito Loco, Leitir Ceanainn

Céimeanna Comhra 2 / Irish course for those who already have basic Irish

  • Tráthnóna Dé Luain / Monday evenings 7.30 - 9.00 ar Zúm

Club Léitheoireachta meánleibhéal - rang forbartha teanga do dhaoine ar mhaith leo cur le líofacht, saibhreas teanga agus tuiscint ghramadaí. Beidh an t-úrscéal Fuascailt an Iriseora á léamh agus á phlé ag an ghrúpa thar thréimhse 8 seachtaine le háisitheoir. Reading Club intermediate level - a language development class for people who would like to increase their fluency, vocabulary and understanding of grammar. The class will involve reading and discussing the novel Fuascailt an Iriseora over 8 weeks with a facilitator.

  • Maidin Déardaoin / Thursday mornings 10.00 - 11.00

Club Léitheoireachta ardleibhéal - rang forbartha teanga do dhaoine ar mhaith leo cur le líofacht, saibhreas teanga agus tuiscint ghramadaí. Beidh an t-úrscéal Rún an Bhonnáin á léamh agus á phlé ag an ghrúpa thar thréimhse 8 seachtaine le háisitheoir. Reading Club advanced level - a language development class for people who would like to increase their fluency, vocabulary and understanding of grammar. The class will involve reading and discussing the novel Rún an Bhonnáin over 8 weeks with a facilitator.


Má tá ceist ar bith agat tig leat dul i dteagmháil le Bairbre ar 086 0751663 nó eolas@lionralc.ie

If you have any questions you can contact Bairbre.Σχόλια


bottom of page