Ranganna Hip Hop trí Ghaeilge

Beidh ranganna Hip Hop le Andrea Emmett ag toiseachta Oíche Luain an 4 Márta i gColáiste Ailigh ó 6:30pm - 7:30pm.


Cúrsa 4 seachtaine atá ann agus €10 ar an chúrsa iomlán.


Tuilleadh eolais ar fáil ó 089 4218215.

Irish language Hip Hop classes with Andrea Emmet will be starting Monday the 4 March in Coláiste Ailigh from 6:30pm - 7:30pm.


This is a four week course and the full cost of the course in €10.


More information available from 089 4218215.© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact