Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge | Seachtain na Gaeilge Events


Go leor imeachtaí ag tarlú mar chuid de Sheachtain na Gaeilge! Bígí linn!

Plenty of events happening as part of Seachtain na Gaeilge! Don't miss out!

© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact