top of page

SEOLADH SCÉIME NUA ‘GRADAIM’ – Deis iontach do ghnólachtaí an Ghaeilge a chur chun cinnSeoladh an scéim úr GRADAIM le Líonra Leitir Ceanainn agus Glór na nGael go háitiúil le deanaí. Is scéim úr é GRADAIM a thugann tacaíocht agus aitheantas do ghnólachtaí mar gheall ar a gcuid iarrachtaí chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn. Bhí cur i láthair ann ó Frainc Mac Cionnaith as Glór na nGael bunaithe ar an scéim agus cad atá i gceist leis. Mar aon leis sin, bhí Pádraig Ó Conghaile ó Fhoras na Gaeilge i láthair ag caint faoin Scéim Tacaíochta Gnó atá ar fáil faoi láthair.Deiseanna iontacha iad seo do ghnólachtaí sa cheantar chun aitheantas a fháil d’úsáid na Gaeilge agus le haghaidh na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge.


Cuireann an scéim GRADAIM béim ar trí phríomhchatagóir:

1. Comharthaíocht

2. Brandáil agus Margaíocht

3. Seirbhís Ghaeilge do chustaiméirí agus cliant


Bronnfar trí chineál Ghradam ar chomhlachtaí ag brath ar an mhéid atá bainte amach acu – Gradam Cré-umha, Airgid nó Óir.Tá clárúchán saor in aisce!


Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Bairbre Uí Chathail Comhordaitheoir Pleanála Teanga le Líonra Leitir Ceanainn 086 0751663 eolas@lionralc.ie


Téigh chuig www.gradaim.ie a chlárú le Glór na nGael agus leabhrán eolais a fháil. Bí cinnte Líonra Leitir Ceanainn a ainmniú mar do choiste áitiúil.


Le tuilleadh eolais a fháil agus le fáil amach an bhfuil do ghnólacht i dteideal maoiniú a fháil faoin Scéim Tacaíochta Gnó, déan teagmháil le Pádraig Ó Conghaile ag +353 1 6398463 nó cuir ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.


Seo nasc do thaifeadadh an tseolta:

Pasfhocal: f9A3g?G8


 

The new scheme GRADAIM was launched locally by Líonra Leitir Ceanainn and Glór na nGael. GRADAIM is a new scheme that gives support and recognition to companies for their efforts to use and promote the Irish language. Frainc Mac Cionnaith from Glór na nGael gave a presentation on the scheme and what it entails. As well as that, Pádraig Ó Conghaile from Foras na Gaeilge gave a talk about the Business Support Scheme which is also currently available.These are brilliant opportunities for businesses in the area to get recognition for their usage of Irish and for the services they provide through Irish.


The GRADAIM scheme puts emphasis on three main categories:

1. Signage

2. Branding and marketing

3. Irish Language Customer & Client Service


Three different types of awards are given to companies depending on what they have achieved – Bronze, Silver or Gold awards.Registration is free!


For more information contact Bairbre Uí Chathail Language Planning Coordinator Líonra Leitir Ceanainn on 086 0751663 or eolas@lionralc.ie


Go to gradaim.ie to register with Glór na nGael and to get a brochure about the scheme. Please name Líonra Leitir Ceanainn as your local committee.


To find out more information about whether your company is entitled to funding under the Business Support Scheme (Foras na Gaeilge), contact Pádraig Ó Conghaile on +353 1 6398463 or email stg@forasnagaeilge.ie.


Here's a link to the recording of the launch:

Password: f9A3g?G8


Comments


bottom of page