top of page

Tagaigí linn go Gleann Cholm Cille

Come with us to Glencolmcille


Tá deireadh seachtaine á reáchtáil ag Líonra Leitir Ceanainn ag Oideas Gael

i nGleann Cholm Cille 17 - 19 Samhain. Tá an deireadh seachtaine seo dírithe ar dhaoine a bhfuil tús curtha acu le haistear foghlamtha na Gaeilge. Beidh ranganna ann maidin Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, imeachtaí ar siúl, craic, comhluadar agus comhrá.

Is féidir le rannpháirtithe a bheith ag cur fúthu le teaghlaigh sa cheantar ar bhun B&B nó fanacht i dteach féinfhreastal agus é roinnte le rannpháirtithe eile ón chúrsa. Beidh costas €190/€175 ag gabháil don deireadh seachtaine - lóistín, ranganna agus imeachtaí san áireamh ach caithfidh daoine bia a cheannach go háitiúil nó a eagrú sna tithe féinfhreastal


Is féidir clárú don deireadh seachtaine ag an nasc seo agus beidh muid i dteagmháil leat

Tá lacáiste €50 ar fáil do dhaoine a bhfuil rang Gaeilge ar bun nó déanta acu le Líonra Leitir Ceanainn nó le Cara House.

Do dhaoine a bhfuil caighdeán Ghaeilge níos airde acu tá cúpla spás fós againn ar an Tumchónaí Gaeltachta i dTeach Jack 20 - 22 Deireadh Fómhair. Déan teagmháil le eolas@lionralc.ie chun tuilleadh eolais a fháil.


Líonra Leitir Ceanainn is currently organising a weekend in Oideas Gael, Glencolmcille 17 - 19 November. This weekend is aimed at those who are at the earlier stages of learning Irish. There will be classes on Saturday and Sunday morning and then activities, craic, good company and plenty of chat. Participants can choose to stay with a local family on a B&B

basis or stay self-catering in a house, sharing it with other course participants. The cost of the weekend is €190 or €175 depending on the type of accommodation and covers classes and activities too but not meals. Meals can be bought locally or prepared by those in self-catering accommodation. You can register at the link above and we will be in touch.

€50 discount available to people who have done or are doing an Irish class with Líonra Leitir Ceanainn or Cara House.

For more fluent speakers we still have a few places available on our Tumchónaí Gaeltachta in Teach Jack 20 - 22 October. Contact eolas@lionralc.ie for more details.Comments


bottom of page