Seirbhísí as Gaeilge | Services in Irish

Tar ar ais go luath le eolas a aimsiú maidir leis na seirbhísí atá ar fáil as Gaeilge i Leitir Ceanainn. 

Más soláthróir seirbhíse thú agus ba mhaith leat do ghnó a chur leis an liosta seo, déan teagmháil linn anseo.

Check again soon to find a list of services available through Irish in Letterkenny. ​

If you are a service provider and you would like to add your service to this list, get in touch with us here.

© 2019 Líonra Leitir Ceanainn     

Cruthaithe ag / Created by Cinnteacht      

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Lean Muid | Follow Us

Taighde

Research

Fúinn

About Us

Pleanáil Teanga

Language Planning

Nuacht

News

Gnó & Gaeilge

Business & Irish

Teagmháil

Contact