top of page

Taighde | Research

Mar chuid den phróiseas pleanála teanga, tá taighde á dhéanamh ag Líonra Leitir Ceanainn le tuairimí an phobail a mheas maidir leis an Ghaeilge agus cad a ba mhaith leis an phobal sa phlean teanga nua.

Agus an plean á chur le chéile ag Líonra Leitir Ceanainn, ba mhaith linn an oiread tuairimí agus moltaí agus is féidir a chloisteáil ón phobal le cinntiú go bhfreastalaíonn an plean nua ar riachtanais an phobail.  Leis seo a dhéanamh, tá suirbhéanna curtha le chéile ag Líonra Leitir Ceanainn:  suirbhé don phobal go ginearálta, suirbhé eile do dhaoine óga, suirbhé do ghrúpaí pobail, agus suirbhé eile do ghnóthaí.  

 

Ba mhaith linn cloisteáil uathu siúd le Gaeilge agus daoine gan Ghaeilge araon agus le réimse tuairimí leathan a fháil ar cad a ba chóir bheith istigh sa phlean teanga nua. Is deis iontach é seo le seirbhísí agus le hinfheistíocht nua a thabhairt isteach go Leitir Ceanainn, mar sin de ba mhaith linn an oiread tuairimí a chur san áireamh san phlean agus gur féidir linn. 

Copy_of_LLC_Clúdach_Facebook.png
1.png

As part of the language planning process, Líonra Leitir Ceanainn is carrying out research in order to gauge the public's opinion on the Irish language, and one what they would like to see in the new language plan.

 

While putting together this plan, Líonra Leitir Ceanainn would like to hear as many thoughts and opinions as possible in order to ensure that the plan best meets the needs of the community.  In order to do this, Líonra Leitir Ceanainn has a number of questionnaires:  one for the community in general, one for young people, one for voluntary groups and organisations, and one for businesses. 

 

We'd really like to hear from both Irish speakers and non-Irish speakers alike and hear a wide range of opinions on what the new language plan should entail.  This plan is a great opportunity to bring new services and investment to Letterkenny, therefore the more information we have from the community, the better the plan can be.  

3.png
2.png
bottom of page