top of page

Cruthaigh spás don Ghaeilge

Create space for the Irish language

Eolas Fúinn | About Us

Foghlaim faoi Líonra Leitir Ceanainn agus faoin obair atá ar bun againn. 

______

Find out about Líonra Leitir Ceanainn and the work that we do. 

Nuacht | News

Léigh anseo faoin nuacht is déanaí ag Líonra Leitir Ceanainn agus uasdátaithe maidir leis an obair atá ar bun againn​.

______

Read here the latest news from Líonra Leitir Ceanainn and updates about our work. 

Gnó & Gaeilge | Business & Irish

Léigh anseo eolas anseo maidir le seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge i Leitir Ceanainn. 

______

Find information about services available through Irish in Letterkenny. 

Pleanáil Teanga | Language Planning

Foghlaim anseo faoin phróiseas pleanála teanga agus an baint atá ann le Leitir Ceanainn. 

______

Learn here about the language planning process and what it means for Letterkenny.

Taighde | Research

Foghlaim faoin taighde atá ar bun ag Líonra Leitir Ceanainn agus léigh taighde eile ar an phleanáil teanga.

______

Learn about the research being undertaken by Líonra Leitir Ceanainn read other research about language planning.

Teagmháil | Contact

Déan teagmhái linn anseo, ba bhreá linn cloisteáil uait! 

______

Get in touch with us here, we'd love to hear from you! 

Anchor 1

Nuacht & Uasdátaithe News & Updates

bottom of page